Aktiviteter

Debatt om norsksomaliske barn som blir bosatt i utlandet.

Arrangert av Håp Kompetanse.

Julefestval i samarbeid mellom Håp Kompetanse og Sterling 2017.

Vellykket Ramadan fest for barnefamilier i Tøyen deichmanske bibliotek.

Om Håp kompetanse

 

Håp Kompetanse er frivillig organisasjon som jobber med å være brobygger mellom hjem og skole, bedre kontakten mellom foreldre o offentlig institusjoner. Håp Kompetanse jobber med innvandrere familier ved å gi familieveiledning og andre former for barneoppdragelse til foreldre. Vi jobber også med hvordan vi kan fremme mestringsfølelse hos barn faglig og ikke minst i fritidsaktiviter. Vi har driver leksehjelp for barn og arrangerer diversje aktiviterter for barn.

Copyright @ All rights reserved

Kontakt styret

 

Kolstadgata 1

0652 Oslo

 

Telefon: 400 62 129

Epost: hkompetanse@gmail.com

www.hkompetanse.no